• Çevre Bakanlığı tarafından hak sahiplerine 36 Ay’ a kadar kira yardımı yapılabilmektedir.
  • Yeni Örnektepe Projesi içerisinde hak sahiplerine ciddi bir imar avantajı sağlamaktadır.
  • Kanun kapsamında Vergi ve harçlardan muafiyet sağlamaktadır..
  • Yeşil Alan ve Yol üzerinde kalan hak sahipleri Kanun kapsamında mağdur olmadan hak sahibi olabilmektedir.
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile bu Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde Kanun kapsamında hak sahiplerine kira yardımı ödemeleri yapılmakta olup, 2019 yılında yapılacak kira yardımı ödemelerinin şartları 11/03/2019 tarihli ve 58166 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile yeniden belirlenmiştir.
Herhangi bir bina için 6306 sayılı Kanun kapsamında risk tespiti yapılabilmesi ve Kanun kapsamındaki haklardan yararlanılabilmesi için, binanın ruhsatlı olması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır.
Proje Süreçlerini Yakından Takip Etmek İçin SMS Sistemimize Dahil Olabilirsiniz.