Yeni Örnektepe Projesi Beyoğlu/Örnektepe Mahallesi sınırları içinde yer alan 3272 – 3228 – 3229 – 3230 – 3231 No’lu adalar üzerinden yapılması planlanan bir yaşam alanı projesidir.

Proje alanı içerisinde yer alan komşularımızın yaklaşık 40 yıldır yaşadıkları Tapu Tahsis meselesini çözmenin yanı sıra, çoğu imar mevzuatına aykırı şeklide ( kaçak ) yapılmış ve ekonomik ömrünü tamamlamış, sağlıksız, güvensiz ve yıkılma tehlikesi bulunan yapıların 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasası kapsamında yıkılarak, yerine daha sağlıklı, konforlu, güvenli binalar ve proje içinde sahip olacakları sosyal donatılar ve sağlıklı çevre koşullarına sahip olacakları bir yaşam alanı yaratmaktır.

Yeni Örnektepe Projesi’ nin bir diğer amacı da hak sahiplerinin hem daha fazla imar alanına sahip olmaları hem de sahip olacakları dairelerin oldukça yüksek seviyede değerlenmesine imkan sağlamaktır.

Öncelikle proje alanında yapılması ve çözüm bulunması gereken ciddi sorunlar vardı. Bu sorunlara çözüm bulmadan, hak sahipleri ile sözleşme imzalamak hiçbir anlam ifade etmeyecekti. 

Bu sebeple hak sahipleri ile kat karşılığı inşaat sözleşmelerini imzalamadan önce projeye ilişkin tüm çalışmaları tamamlamak gerekiyordu.

Bu kapsamda projenin planlandığı 5 ada üzerinde bulunan hak sahiplerini tespit ettik. Bununla birlikte alan üzerinde bulunan mevcut yapılaşmayı, bunlara ilişkin problemleri, mevcut imar durumu yapılacak imar artışları, yol ve yeşil alanda kalan komşularımıza ilişkin çözüm yolları ve diğer teknik çalışmaları tamamladık.

Bu çalışmalar sonrasında elde ettiğimiz veriler ile birlikte Beyoğlu Belediyesi ilgili birimleri ile proje alanında tespit ettiğimiz sorunlara çözüm bulmak adına yaptığımız teknik çalışmalar kapsamında görüşmelerimizi gerçekleştirdik.

Yaklaşık 1,5 yıl süren çalışmalarımızı tamamlayarak sözleşme imzalama aşamasına geldik. Şimdi tüm hak sahipleri için de en uygun zamanı belirleyerek toplu imza töreni ile  kat karşılığı inşaat sözleşmelerini imzalayarak projeyi tamamlamak için çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. 

Riskli binalarda yaşayan vatandaşların talepleri doğrultusunda 36 aya kadar kira yardımı yapılmakta ya da anlaşmalı bankalardan verilen kredilerde faiz desteği sağlanabilmektedir.

Kanun uyarınca yapılacak işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar; noter harcı, tapu harcı, belediyeler tarafından alınan iskân harcı, otopark harcı, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve bunun gibi diğer ücretler ile banka ve sigorta muamelelerinde alınan harçlardan muafiyet sağlanabilmektedir.

Yeşil Alan ve Yol üzerinde kalan hak sahipleri Kanun kapsamında mağdur olmadan hak sahibi olabilmektedir.

Yeni Örnektepe Projesi ile ilgili olarak başından beri anlattığımız gibi, tek bir parsel, 2 – 3 Parsel veya tek ada üzerinde yapılacak bir inşaat ile Yeni Örnektepe Projesinin sağlayacağı avantajlar ve dairelerin değeri açısından çok ciddi farklar vardır.

Tek ada üzerinde veya birkaç parseli birleştirerek yapılacak bir inşaatta imar açısından mağdur olacağınız gibi sahip olacağınız dairelerin değeri de son derece düşük olacaktır.

Oysa Yeni Örnektepe Projesi içerisinde sahip olacağınız dairelerin değerleri, birkaç parselde veya tek ada üzerinde yapılacak inşaatta sahip olacağınız dairelerin değerinden çok daha yüksek olacaktır.

Yeni Örnektepe Projesinde sağlanacak avantajları, küçük alanlarda yapılacak inşaatlarda sağlamanın hiçbir yolu yoktur. Projeyi yapacağımız alan içinde bulunan yeni yapılan binalarda otopark bile yapılmamış olması bu söylediklerimizin en bariz örneğidir.

Projenin 5 Ada üzerinde planlanmasının sebebi, ikamet eden hak sahiplerinin; Çocuk Oyun Alanları, Çok Amaçlı Toplantı Salonu, Spor Salonu, Havuz ve Kapalı Otopark gibi pek çok sosyal donatıyı hiçbir bedel ödemeden ve tamamen kendilerine ait olacak şekilde kullanabilmeleridir.

Projenin 5 ada üzerinde planlanması, hak sahiplerine 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında inşaat boyunca kira yardımı, satış halinde vergi ve harçlardan muafiyet gibi olanakların yanı sıra ciddi bir imar artışı da sağlamaktadır.

Beyoğlu Belediyesi' nin ilgili birimleri ( Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ve Emlak İstimlak Müdürlüğü ) ile yaptığımız çalışmalar ile her parselin, teknik ekip tarafından ölçümleri yapıldı. Yapılan ölçümler ile her parselin inşaat alanı ayrı ayrı hesaplandı.

İsteyen Hak sahibi Mimar Sinan Caddesi No:17 de bulunan Yeni Örnektepe Projesi Tanıtım Ofisi' mizden hakkına düşen inşaat alanı ile ilgili bilgiyi ve dokümanı alabilir.

Hak sahibi yeni yapılacak proje içerisinde, hakkına düşen yeni dairelerini şu anda sahip olduğu arsaya en yakın blokta ve konumda alacaktır.

Paylaşım şekli sözleşmede "Madde 8: Taşınmazların Paylaşım Biçimi" maddesinde detaylı olarak düzenlenmiştir.
Hak sahibine düşen inşaat alanına ilişkin olarak düzenlenecek tablo, sözleşmenin eki olarak imza altına alınacaktır.

Proje alanı içinde yeni yapılmış Yapı Ruhsatlı Binalarda bulunan kat mülkiyeti veya kat irtifakı tapusu bulunan daire sahipleri Yeni Örnektepe Projesi içerisinde dairelerine karşılık daire alacaklar.

Dairelerin büyüklüğü mevcut binaların ilçe belediyesi imar arşivinde bulunan projelerine bakılarak tespit edilecek ve projedeki m²’ sinden fazla olmamak kaydı ile dairelerine karşılık gelen büyüklükte daireleri hak sahiplerine verilecektir.

Paylaşım şekli sözleşmede "Madde 8: Taşınmazların Paylaşım Biçimi" maddesine bağlı 8.1.A.A maddesinde detaylı olarak düzenlenmiştir.

Metrekare belirtmemizin sebebi, hak sahipleri daire tiplerini kendi durumlarına göre verilen metrekare çerçevesinde seçme haklarına sahip olsunlar diye yapılmaktadır. 

Örnek olarak; 300 m² inşaat alanına sahip bir hak sahibi aşağıdaki m²' lerde daire tercih edilebilir. 
3 Adet 300m², 
4 Adet 75 m², 
2 Adet 100 m² ve 2 Adet 50 m² olarak tercih edilebilir.

Tercihlerinizi yaptıktan sonra daire tiplerine ilişkin tablolar sözleşmenin eki olarak imza altına alınacaktır.

Hayır, Böyle bir şart söz konusu değil. Projeye ilişkin sözleşmeleri her hak sahibi ( Her Daire Sahibi ) tek başına imzalama hakkına sahiptir. 

Proje, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yapıldığı için proje alanında bulunan hak sahiplerinin 3/2' sinin imzası alındıktan sonra, projeye dahil olmayan hak sahipleri idare ( İlçe Belediye Veya Çevre Bakanlığı ) tarafından projeye dahil edilecektir.

Ücretsiz Olarak Kullanabileceğiniz Sosyal Donatılar;

Spor Salonu, Yüzme Havuzu, Kapalı Otopark, Çok Amaçlı Toplantı Salonu, Çocuk Oyun Alanlarının tamamını, ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Günlük İhtiyaçlarınızı Karşılayacağınız ve Alışveriş Yapabileceğiniz Ticari Alanlar;

Cafe, Kadın ve Erkek Kuaförü, Market, Kuru Temizleme vb.

Sözleşmede 6.1.1 Maddesinde Sosyal Donatılara İlişkin Detaylar Bulunmaktadır.

Proje alanından taşınacak olan her hak sahibine, proje tamamlanıp evini teslim aldığı güne kadar, tüm kira bedelleri Motif Yapı tarafından ödenecektir.

Ayrıca ilk bir yılın kira bedelinin tamamı ve taşınma bedeli tahliye sırasında peşin olarak ödenecektir. Sonraki yılın kira bedeli TÜFE oranında arttırılacak ve inşaat süresi boyunca ödenecektir.

Kira ödemeleri sözleşmenin 6.1.4 maddesinde düzenlenmiştir.

Motif Yapı tarafından ödenecek kiradan ayrı olarak, hak sahipleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın vereceği kira yardımını alabilecekler.

Kira ödemeleri sözleşmenin 6.1.4 maddesinde düzenlenmiştir.

Motif Yapı, bu projeyi veya imzalanan sözleşmeyi hiçbir şekilde bir başka firmaya devredemez.

Sözleşmenin ve projenin devrini kısıtlama ile ilgili konu sözleşmenin 6.6 maddesinde düzenlenmiştir.

Arsa sahipleri, kat irtifakı tapularının tescili esnasında Motif Yapı’ nın hakkına düşen tüm gayrimenkuller üzerine 40.000.000 TL ( Kırk Milyon Türk Lirası ) İnşaat Yapım Teminatı İpoteği koyacaklar.

Bu ipoteğin kaldırılmasının tek koşulu projenin tamamlanmasıdır. Bedeli ödense dahi, ipotek kaldırılamaz.

Ayrıca Motif Yapı tarafından İnşaat Tamamlama Sigortası yaptırılacaktır.


Teminat İpoteğine ilişkin konu sözleşmenin Madde 11: Teminat İpoteği maddesinde detaylı olarak düzenlenmiştir​


İnşaat İpoteğinin Kaldırılmasına İlişkin Tablo
( Mobil Sayfa Üzerinden Tabloyu Tam Görebilmek İçin Lütfen Telefonunuzu Yan Çeviriniz )
YAPILAN İŞİN NİTELİĞİ VE TESPİTİİMALAT YÜZDESİ
%
KALDIRILACAK TEMİNAT
İPOTEK MİKTARI
Plan Tadilatın yapılması, Projelerin hazırlanması ve onayı, inşaat ruhsatının alınması ve kat irtifaklarının kurulması 10%(4.000.000 TL)
Dört Milyon TL
Binaların tamamının temel vizesi alınmış, temel ve bodrum kat betonlarının dökülerek su basman seviyesine getirilmesi10%(8.000.000 TL)
Sekiz Milyon TL
Bütün binaların betonarme imalatlarının tamamlanması, pencere ve kapı kör kasalarının takılması, dış ve iç duvarların örülmesi, mekanik ve elektrik tesisatlarının boş boru ferclerinin yapılması, pis su giderlerinin konulması (elektrik, su, kalorifer, gaz, tv, internet vs). çatı imalatının tamamlanmış olması

20%

(8.000.000 TL)
Sekiz Milyon TL
Dış cephe sıva, kaplama, boya,yalıtım imalatlarının tamamlanması,pencere doğramalarının takılması,iç duvar sıva ve kaplamaların yapılması, temiz su ve kalorifer borularının çekilmesi, merdiven ve ortak alanların sıva ve döşemelerinin yapılması, pencere ve kapı mermer, küpeşte ve korkuluk işlerinin yapılması,bina dış kapsı ve daire dış kapılarının takılması ve asansörlerin montajı20%(4.000.000 TL)
Dört Milyon TL
Daire içi zemin kaplama,tuvalet ve banyoların, koridor, antre, ıslak zeminlerin seramik fayans kaplamalarının yapılması, lavabo, küvet, duşakabin, duş teknesi, musluk ve armatürlerin, havluluk, sabunlukların ve ayna montajı, elektrik kablo ve kontatörlerinin takılması , telefon, tv, internet kablolarının çekilmesi, görüntülü diyafon tesis edilmiş olması, kombi ve kalorifer peteklerinin montajı, bina iç, dış ve daire içi boya işlerinin yapılması10%(4.000.000 TL)
Dört Milyon TL
Elektrik,su,doğalgaz sayaçlarının takılması,İç kapıların montajı, mutfak tezgahının yapımı ve mutfak dolaplarının ve ankastre cihazların montajı, su , elektrik,kalorifer sızdırmazlık testinin yapılması,asansör vs.cihazların çalışma testlerinin yapılması10%(4.000.000 TL)
Dört Milyon TL
Site çevre duvarlarının ve giriş kapsının ve kontrol tesisatının yapılmış olması, Peyzaj projesine göre bahçe tanziminin yapılması çim, ağaç ve bitki dikiminin yapılmış olması ve otoparkların kullanılır vaziyete getirilmiş olması10%(4.000.000 TL)
Dört Milyon TL
Oturma izin belgesi (İskan ruhsatı) alınmış olması, kat mülkiyeti tapularının verilmesi10%(4.000.000 TL)
Dört Milyon TL

Bu projede kimsenin mağduriyeti söz konusu olamaz. Çünkü yaptırılacak inşaat tamamlama sigortası bu mağduriyeti önleyecek en önemli güvencedir. Projenin yarım kalması halinde sigorta şirketi, İnşaat Tamamlama Sigortası kapsamında projeyi tamamlayarak, hak sahiplerine imzalanan sözleşmede belirtildiği şekilde dairelerini teslim edecektir.

İnşaat Tamamlama Sigortası Yükümlülüğü sözleşmenin Madde 11.1 maddesinde detaylı olarak düzenlenmiştir​

İnşaat tamamlama sigortası ile sigortacı, satıcının iflası veya gerçek kişi satıcının ölmesi ya da gaipliğine karar verilmesi nedeniyle, poliçede belirtilen ön ödemeli konut satışına konu olan projeyi tamamlayamaması durumunda, teminat hesabında belirtilen menfaat sahiplerine, bu genel şartlara ve poliçe özel şartlarına göre teminat sağlar. İlk kez 2013 senesinde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında ele alınan ve 2016 yılının Temmuz ayında uygulanabilir hale gelen "İnşaat Tamamlama Sigortası", konut geliştirici firmaların nakit sıkıntısı, imar değişikliği, iflas etmesi, teknik yetersizlik ya da kötü niyetli yaklaşımlarla projelerini teslim etmemesi ya da geç teslim etmesi durumunda devreye giren ihtiyati tedbir sigortasıdır.  Söz konusu sigorta ile sigortacı ön ödemeli konut satışına konu proje için poliçe düzenleyerek satıcıya genel bir teminat limiti tahsis eder. Proje kapsamında, tüketicilere konut satışının yapılmasının ardından ise konut bedeli üst sınır olmak üzere her bir tüketici için, müstakil teminat senetleri düzenler. Sigorta kapsamında sağlanan tazminat, teminat vb. güvenceler iflas veya tasfiye masasına dâhil edilemez, haczolamaz, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaz.

Tapu Tahsis Bedellerinin tamamı Motif Yapı tarafından ödenecek ve tapular hak sahipleri adına çıkacaktır.

Hak sahipleri kendi adlarına ödenen tapu bedellerini aşağıda belirtilen seçeneklerden birini tercih ederek ödeyebilirler.

  1. Hak sahipleri, Motif Yapı tarafından ödenen tapu tahsis bedellerini proje, ilgili kurum tarafından onaylanıp kat irtifakı tapuları çıktıktan sonra, haklarına düşen dairelerinden birini istedikleri kişiye satarak veya satamadıkları takdirde Motif Yapı’ ya belirlenen satış değeri üzerinden satarak borçlarını ödeyebilirler. Daire fiyatı ile Tapu Bedeli arasında fark oluşması halinde aradaki fark Motif Yapı tarafından hak sahibine geri ödenecektir.
  2. Hak sahibi borçlanmak istemez ise Motif Yapı tahsis bedelini ödedikten sonra tapu dairesinde hak sahibi adına tapu tescili yapılması esnasında hak sahibi tahsis bedelini karşılayacak kadar arsa payını Motif Yapı’ ya devrederek borcunu ödeyebilir ve tapusunu borçlanmadan alabilir.

Tapu Tahsis Bedellerinin ödenmesine ilişkin konu sözleşmenin 8.3 maddesinde detaylı olarak düzenlenmiştir.

Daha önce hak sahipleri tarafından imzalanan kat karşılığı inşaat yapım sözleşmeleri, imzalayan hak sahiplerinin muvaffakatı alınarak avukatlarımız tarafından feshedilecektir. Fesih işlemine ilişkin her türlü masraf vs. ayrıca varsa sözleşmedeki cezai müeyyide Motif Yapı tarafından bedelsiz olarak karşılanacaktır. Bundan dolayı hiçbir hak sahibi mağdur edilmeyecektir.

Proje Süreçlerini Yakından Takip Etmek İçin SMS Sistemimize Dahil Olabilirsiniz.